Hà Phát Audio TP. Hồ Chí Minh


Là chi nhánh của tổng công ty cổ phần thương mại và phát triển Hà Phát. Hà Phát Audio TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ 45H Ông Ích Khiêm, P10, Q.11. là cửa hàng phân phối và bảo hành thiết bị âm thanh số một tại TP Hồ Chí Minh hiện nay...

Địa chỉ:

HCM: 45H Ông Ích Khiêm, P10, Q.11.

Điện thoại:

Điện thoại văn phòng: 028 626 461 88

Một số hình ảnh chi nhánh Hà Phát Audio TP. Hồ Chí Minh