3 bước nâng cấp phần mềm cho Misound MX 5000


Phần mềm này được dùng để khôi phục phần mềm cho mixer Misound MX5000

Phần mềm này được dùng để khôi phục phần mềm cho mixer Misound MX5000

Bạn nên cài đặt phần mềm dưới đây để thiết bị chạy ổn định hơn. Khi gặp trục trặc nào đó như mất đường tiếng, rè tiếng bạn cũng nên cập nhật lại phần mềm này trước khi gửi đi bảo hành. Quá trình cập nhật gồm 3 bước đơn giản sau đây:

  1. Download phần mềm nâng cấp mixer Misound MX5000 tại địa chỉ: Phần mềm nâng cấp cho mixer misound mx5000.
  2. Kết nối misound mx5000 với máy tính (qua cổng USB hoặc WiFi)
  3. Chạy file UpgradeTool.exe từ mục K1000 EN sau khi giải nén.
  4. Duyệt để chọn file (2)MR1.4.hex.
  5. Chọn 1 nếu kết nối qua USB, chọn 2 nếu kết nối qua WiFi.
  6. Chờ chương trình chạy xong và có thông báo Kết thúc nâng cấp chọn Exit.
  7. Sau khi hoàn tất, tắt và khởi động lại thiết bị xem lỗi đã được khắc phục chưa.