Danh mục sản phẩm

Mã giảm giá

Trong một số chương trình khuyến mại, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng mã giảm giá (là một chuỗi ký tự ví dụ 225G55WW). Để sử dụng mã giảm giá này, bạn vui lòng nhập vào ô Mã giảm giá như hình dưới đây. Khi có mã giảm giá, chúng tôi sẽ tự động chiết khấu cho quý khách dựa theo chính sách của từng chương trình khuyến mại (ví dụ 3% hoặc 1 triệu v.v..)

sử dụng mã giảm giá sử dụng mã giảm giá