Hà Phát Audio Thái Bình


Là chi nhánh của tổng công ty cổ phần thương mại và phát triển Hà Phát. Hà Phát Audio Thái Bình tại địa chỉ số 155 Minh Khai -  P. Bồ Xuyên - TP. Thái Bình là cửa hàng phân phối và bảo hành thiết bị âm thanh số một tại Thái Bình hiện nay...

Địa chỉ:

Số 155 Minh Khai –  P. Bồ Xuyên – TP. Thái Bình.

Điện thoại:

  • Điện thoại cố định: 091 226 9838.

Một số hình ảnh chi nhánh Hà Phát Audio Thái Bình