Danh mục sản phẩm

Danh sách bài hát tháng 1-2017 của VietKTV

List các bài hát mới cập nhật  tháng 1-2017 của VietKTV

Danh sách bài mới này có thể sử dụng với mọi dòng đầu của Việt KTV bao gồm:

Nếu các bạn chưa biết đầu mình thuộc loại nào , các bạn có thể đọc tại đây: Cách phân biệt các dòng đầu Việt KTV.

List bài hát tháng 1 Việt KTV

bài hát mới việt ktv 1/2017 danh sách bài hát mới Việt KTV tháng 1 2017 danh sách bài hát mới Việt KTV tháng 1 2017 danh sách bài hát mới Việt KTV tháng 1 2017

Danh sách bài hát mới tháng 1/ 2017 Việt KTV 

Việc cập nhật bài hát mới Việt KTV được thực hiện tại mọi trung tâm bảo hành Việt KTV của Hà Phát tại Hà Nội, Sài Gòn, Ninh Bình, Thái Bình được áp giá chung là 100k nếu thiếu bài hát dưới 1 năm, 200k nếu thiếu bài hát trên 1 năm khi nạp bài hát tại trung tâm. Nếu nạp bài hát tại nhà thì tính thêm 100k tiền đi lại.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.